Pieter, wethouder Den Helder

Voor mij is bezield werken heel persoonlijk. Ik wil dat geen enkel kind in Den Helder opgroeit met hetzelfde gevoel van uitzichtloosheid dat ik had.