Pieter, wethouder Den Helder

Voor mij is bezield werken heel persoonlijk. Ik wil dat geen enkel kind in Den Helder opgroeit met hetzelfde gevoel van uitzichtloosheid dat ik had.

Lees het portret