Portret Jeroen Geelhoed, in transitie tussen 2 banen

Bezield werken begint voor mij met karaktereigenschappen die dat invullen. Zo noemde mijn moeder mij vroeger haar zonnebloem vanwege mijn vrolijke, open blik en nieuwsgierigheid. Net als een zonnebloem draai ik naar het licht, naar het positieve. Ik weet dat er duisternis is, maar ik kijk liever naar de andere kant, naar de energie van mensen. In het werk zelf wil ik maatschappelijke waarde toevoegen, dat is mijn grondhouding. Daarin zoek ik naar datgene wat mij raakt, zodat ik een diepere connectie voel met waar ik voor sta. Bijvoorbeeld met dingen die misgaan in de zorg. Die koppel ik dan ervaringen van mijn moeder toen ze ziek werd. Dan raakt het mij en kan ik oprecht geloven in het verbeteren van de zorg.

Ik ben heel doelgericht en houd niet van schuivende panelen. Ik maak een soort foto, een uitgangssituatie waarop we kunnen gaan bouwen. Mijn stijl is die van werken vanuit plateaus: maak de stap klein en overzichtelijk, houd dingen stabiel, boek succes en ga verder. Natuurlijk verschuiven er zaken in de tussentijd, maar als je daar in mee gaat, komt er weinig van de grond. Mijn drive ligt uiteindelijk bij anderen: dat zij kunnen werken vanuit hun kracht en energie krijgen van datgene wat ze doen. Ik ga ervan uit dat iemand iets oprecht wil, dat vertrouwen heb ik, tot ze het tegendeel bewijzen. Ik ben niet naïef. Mijn bezieling gaat eruit als het niet meer om de inhoud gaat, maar om de persoon. Als er spelletjes worden gespeeld. Daar kan ik niet tegen. Ik sta voor mijn werk en voor mensen in mijn team. Dan durf ik mijn nek uit te steken en te zeggen wat anderen niet durven te zeggen.

Vertrouwen hebben is nodig om het beste uit mensen te halen. Dat weet ik uit ervaring. Ooit had ik een docent die ervan uitging dat ik iets niet kon. Mijn prestaties gingen zienderogen naar beneden, tot ik een andere docent kreeg. Vertrouwen is de basis, dat voelen mensen. We worden erg cognitief opgeleid, maar iedereen is sensitief en kan leren om ernaar te luisteren. Intuïtie is gewoon een optelsom van ervaringen waar je blind op kunt vertrouwen. Je leert ernaar handelen door situaties waarin je dat juist niet hebt gedaan en je achteraf ontdekt dat je het beter wel had kunnen doen.

Vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid blijf ik in contact met anderen. Als iemand met een idee komt, gaan bij mij de raderen draaien op zoek naar het verhaal waar anderen op aan kunnen haken. Dat verhaal ontstaat geleidelijk in gesprek met anderen. Opeens heb ik het en ontstaat er enorm veel enthousiasme bij mij. In de loop der tijd heb ik geleerd om dat te doseren en niet te doceren. Met een heldere doelstelling en opdracht raken anderen geïnspireerd en krijgen ze zin om mee te doen. Dan gaan we aan de slag. Maar ook als een opdracht tijdelijk stil ligt, blijf ik met betrokkenen in gesprek. Dat gaat automatisch. Dat is de zonnebloem in mij, die richt zich naar het licht. Zodra we weer verder kunnen, is iedereen zo weer aangehaakt en vol energie aan het werk.

Welkom Thuis is een plek van bezinning. Je leert er dichtbij jezelf te blijven in je werk zodat je bezieling voelt. Dat geeft rust en zelfvertrouwen. Je werkt vanuit innerlijke kracht en hebt natuurlijke impact.