Business Retraites

Voor zelfbewuste leidinggevenden en professionals

Welkom Thuis is een plek voor Business Retraites.

Bij Welkom Thuis keer je onder begeleiding terug naar jouw essentie. Je leert om datgene IN jezelf te veranderen waardoor vraagstukken buiten jezelf makkelijker op te lossen zijn. Wat jij tegenkomt in je werk aan uitdagingen, problemen of dilemma’s, is een spiegel voor datgene wat zich in jou afspeelt. Door te werken aan de binnenkant, verandert je perspectief op de buitenkant. Oplossingen worden vanzelfsprekend. Zo wordt werk lichter en creëer je meer impact.

Een business retraite verheldert jouw binnenwereld, zodat jij krachtig en stevig staat in de buitenwereld.

Je leert bij jezelf te blijven in de waan van de dag

De complexiteit van je werkomgeving, de waan van de dag en de dagelijkse dynamiek tussen mensen kan zorgen voor tegenstrijdigheden, paradoxen of gedoe. Dat brengt druk en spanning met zich mee. Zeker in posities waar je (eind)verantwoordelijkheid draagt, is het dan lastig om bij jezelf te blijven. Naast alles wat er om je heen gebeurt, heb je behoefte om trouw te blijven aan wie jij bent, aan jouw waarden, visie en talenten.

Jij wilt als zelfbewuste professional of leidinggevende:

  • Afwegingen maken die kloppen, zodat ze recht doen aan de inhoud, het proces en aan de mensen om je heen.
  • In positie zijn, duidelijkheid geven en (je eigen) grenzen respecteren.
  • Integer zijn, ook naar jezelf toe.
  • Werken met bezieling.

Kies je voor een business retraite, dan kies ervoor jezelf te overtreffen door jezelf beter te leren kennen.