Portret Maaike Pippel, gemeentesecretaris Zandvoort

Bezield werken hangt voor mij samen met succesvol zijn en met plezier werken. Daarbij gaat het voor mij over focus, in verbinding zijn en het totaalplaatje zien. Van nature ben introvert: beschouwend en aanschouwend. Dat had ik als kind al. Ik zet dat in mijn werk steeds bewuster in om dingen in positieve zin te beïnvloeden. Ik kijk naar hoe mensen bewegen en welke patronen er zijn. Een tijdje terug hoorde ik het woord biotoop. Een mooi woord dat bij mij, en hoe ik werk past. Als je iets verandert in een biotoop, dan verandert alles mee.

Een voorbeeld hiervan is mijn functie als leidinggevende van een grote groep medewerkers in het domein bedrijfsvoering. Ik wil dan eerst de biotoop leren kennen door met mensen te praten en vooral door te kijken en te luisteren. Ik ga op zoek naar de sleutelfiguren. Dat zijn mensen waar ik mee kan sparren over beginnende ideetjes. In mijzelf laat ik sudderen wat ik heb gezien en gehoord. Dat proces vindt echt in mij plaats. Op een gegeven moment weet ik het. In dit geval kwamen er twee woorden in mij op: betrouwbaarheid en wendbaarheid. Die woorden zijn de spil waar alles om draait om beweging te krijgen in de biotoop. Het moment waarop ik die woorden naar buiten breng, is voor mij een kwetsbaar moment omdat ik niet weet hoe ze worden ontvangen. In de praktijk gaat dit altijd goed, maar toch is het spannend. Het proces zelf heeft me nog nooit in de steek gelaten. Ik vertrouw hier volledig op. Dit is de enige manier waarop ik kan voelen waar ik me op moet focussen. Als ik het voel dan kan ik vanuit rust leidinggeven.

Vervolgens ga ik met anderen aan de slag om die woorden praktisch te maken. Dan gaan we plannen maken en bedenken welke doelen we willen behalen. Ik geef daarin veel ruimte en vertrouwen. Ik ben, tenminste dat hoor ik altijd terug, benaderbaar voor mensen. Mijn intuïtie speelt best een grote rol in mijn werk. Dat is het stemmetje in mij dat me vertelt of iets klopt of niet. Mensen zeggen soms iets met de beste bedoelingen, maar mijn intuïtie zegt dan dat ze eigenlijk iets anders vinden. Ik zet dat stemmetje meestal om in een vraag omdat ik heb gemerkt dat dat ontwapenend is. Mensen krijgen zo de ruimte om te zeggen wat ze werkelijk denken. Voor mij is dat belangrijk omdat ik werk op basis van relaties, belangen en verhoudingen. Ik kan mensen pas echt helpen als ze zich uitspreken. Dan ben ik met ze in verbinding en heb ik plezier in mijn werk.